Grow Planet

Spelbaserat lärande i NO, teknik,
matematik och hållbar utveckling

ÅRSKURS 1–6

Integritetspolicy

Både som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde hanterar vi personuppgifter om användare, kunder, samarbetspartner och privatpersoner som antingen besöker vår webbplats eller tar kontakt med oss.

§ 1 Cookies

En cookie är en kort textsträng som kan lagras på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. En cookie kan användas i många syften, t.ex. för att känna igen din dator eller komma ihåg vad du skrivit senast du besökte en hemsida. Eftersom cookies används i olika syften, lagras vanligtvis fler än en cookie när du besöker en hemsida.

När du besöker vårt LMS för första gången, möts du av en cookie-banner i nedre kanten av skärmen. Om du trycker på Tillåt, samtycker du till att cookies från tredje part lagras av din webbläsare. Om du trycker Neka, lagras endast cookies som är tekniskt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, och inga från tredje part.

§ 1.1 Nödvändiga cookies

Vårt LMS använder några cookies som är tekniskt nödvändiga och inte går att neka till. Dessa innehåller:

  • Ett unikt sessions-ID som vår tjänst använder för att koppla samman din webbläsare med din inloggade användare
  • Ditt valda språk
  • Information om huruvida du samtycker till tredjeparts-cookies

Ingen av dessa innehåller några personuppgifter.

§ 1.2 Tredjeparts-cookies

Om du väljer att tillåta tredjeparts-cookies, kan vi också komma att lagra cookies relaterade till följande tjänster:

  • Youtube – vissa av våra pedagogiska videor ligger på Youtube, och för att kunna visa dessa "inbäddade" i LMS:et är det nödvändigt att låta dem lagra cookies på din dator.

§ 1.3 Så länge lagras våra cookies

Cookies ska raderas av webbläsaren när deras levnadstid utlöper. Våra nödvändiga cookies löper ut så fort du stänger din webbläsare, förutom den som håller reda på huruvida du samtycker till tredjeparts-cookies; denna löper ut efter 365 dygn. Levnadstiden på tredjepartscookies ligger bortom vår kontroll och kan variera mellan ett och 730 dygn, eller så kan de löpa ut när du stänger webbläsaren. Alla cookies förnyas varje gång LMS:et besöks.

§ 1.4 Ändra ditt val

Du kan när som helst ändra ditt samtycke eller nekande till tredjeparts-cookies genom att trycka på den lilla fliken Cookie-policy längst ned på sidan. På dator kan denna vara nedfälld, men fälls automatiskt upp när du för pekaren över den.

§ 2 Behandling av personuppgifter

Vårt LMS samlar in och hanterar de personuppgifter om våra användare, som är nödvändiga för att kunna leverera vår tjänst på bästa sätt, samt för att kunna komma i kontakt med våra kunder.

§ 2.1 När du är registrerad användare av LMS:et

När du, som lärare, skoladministratör eller förälder, registreras som användare i vårt LMS, samlar vi in ditt namn och din e-postadress. Vi behöver också följande information för att tjänsten ska vara användbar:

  • För lärare/skoladministratörer: Skolans/skolornas namn och ev. adress, klassens/klassernas namn och ev. årskurs samt elevernas namn (fingerade namn eller bara förnamn fungerar också).
  • För föräldrar: Barnets/barnens namn (fingerade namn eller bara förnamn fungerar också).

Dessa data matas in av dig personligen eller av oss, med ditt godkännande.

§ 2.2 När du besöker vårt LMS

Som framgår under § 1.2, lagras tredjeparts-cookies hos alla som besöker vårt LMS och uttryckligen godkänner det. Dessa cookies innehåller inte personuppgifter, men de ger oss möjlighet att samla in information om besökarna. Uppgifterna som samlas in är IP-adress, enhetens geografiska placering, webbläsare och uppgifter om hur vårt LMS används. Det kan till exempel handla om vilka sidor som har besökts och hur länge en användare har befunnit sig på en viss sida.

De insamlade uppgifterna används endast internt på Gro Play AB för att göra analyser och föra statistik över hur besökare använder vårt LMS.

§ 3 Vad som händer om vi inte får hantera dina uppgifter

Majoriteten av uppgifterna som vi samlar in är nödvändiga för att vi som verksamhet ska kunna uppfylla vårt åtagande gentemot våra kunder, användare och samarbetspartner. Om du inte godkänner att vi hanterar dina uppgifter, kommer du inte att kunna använda Grow Planet.

Även om vi väldigt gärna vill samla in uppgifter om hur du använder vårt LMS för att kunna analysera, utveckla och marknadsföra våra produkter, har vi full förståelse för om du inte vill att vi gör det. Kontakta oss om du inte vill att vi använder dina uppgifter i dessa syften, eller neka tredjeparts-cookies enligt § 1.4 ovan.

§ 4 Så länge sparar vi dina personuppgifter

Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på syftet med att vi samlar in dem. Vi kan därför inte säga exakt hur länge vi sparar dem, men vi hanterar dem bara så länge som det är nödvändigt för oss att uppfylla syftet. Kunduppgifter blir till exempel hanterade så länge som vi har en kundrelation med en specifik kund, eftersom vi inte annars kan uppfylla våra skyldigheter. Utvalda uppgifter kan även komma att sparas i upp till fem år efter att kundrelationen har upphört, i de fall vi är förpliktade av lagen att spara dem.

Vill du veta mer om hur länge vi sparar dina uppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss.

§ 5 Ändringar i, och uppdatering av, vår cookie- och integritetspolicy

Vi vill göra dig uppmärksam på att vår cookie- och integritetspolicy kan komma att ändras löpande, så att den alltid speglar hur vi hanterar personuppgifter. Vi uppmanar dig därför till att hålla dig uppdaterad om vår cookie- och integritetspolicy, men naturligtvis meddelar vi berörda parter om vi gör ändringar som har betydelse för dataskyddet.

§ 6 Vilka rättigheter har du?

Du har, enligt gällande lagstiftning, rätt att veta vilken information Gro Play AB har registrerat om dig, samt varför vi behöver dessa uppgifter.

Du kan alltid kontakta oss om du vill få en översikt över dina personuppgifter hos oss. Om du skulle anse att vi har felaktiga uppgifter, eller att vi behandlar dem på ett felaktigt sätt, kan du invända mot behandlingen. Beroende på vad det gäller, kommer vi att ta ställning till om vi ska korrigera eller radera uppgifterna, och hur det i så fall kommer att påverka din tillgång till våra tjänster.

Om du efter kontakt med oss ändå skulle vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen.

Cookie- och integritetspolicyn är senast uppdaterad 2022-09-09.

Laddar, vänligen vänta ... ...